TÜRKİYE – İTALYA İLİŞKİLERİ, 26.6.2017

TÜRKİYE – İTALYA İLİŞKİLERİ

Tarihi Arkaplan:

Bizans döneminden beri İtalyanlar Anadolu’ya karşı büyük bir ilgi göstermişler ve bu ilgi, Türklerin Anadolu’ya gelişleri ile iyice artmıştır. Nitekim, Akdeniz’de pek çok savaşın sürdüğü bir dönemde, İtalya’da o zamanlar ayrı birer şehir devleti olan Pisa, Genova, Venedik ile mükemmel düzeyde karşılıklı ilişkiler kurulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında ilişkiler daha da güçlenmiştir. O devirde tüm Akdeniz ülkeleri birbirleriyle çatışma halinde iken, İtalyan ve Türk halkları deniz yolu ile kültürel ve ticari ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Apenin Yarımadası’ndaki devletler arasında ön plana çıkan Venedik ile ilişkiler 1381’de başlamıştır. Osmanlıların Avrupa’ya geçmeleri gerektiğinde Ceneviz ve Venedik'in gemilerini Osmanlı Devleti’ne kiralayarak tahsis etmeleri ile bu ilişkilerin kapsamı genişlemiştir. Doğulu tüm tüccarlar, Avrupa’ya Osmanlı İmparatorluğu’nun hoşgörülü tutumu ve politikası sayesinde ulaşabilmişlerdir. Anadolu’nun olağanüstü güzellikteki halıları Floransa saraylarını süslerken, İtalyan bankerleri de Anadolu’da faaliyette bulunmuşlardır.

İtalyan kültürünü yakından takip eden Sultan II. Mehmet (Fatih) döneminde ilişkiler en üst seviyesine ulaşmıştır. Sultan II. Mehmet döneminde ilk “Karşılıklı Sınırdışı Etme Anlaşması”nın Osmanlı İmparatorluğu ile Floransa Devleti arasında düzenlenmesi bu konuda önemli bir örnektir. Nitekim, Medici ailesine karşı gelerek, aileden Lorenzo’yu öldüren ve İstanbul’a kaçan bir Floransalı, bu anlaşma sayesinde Sultan tarafından Floransa’ya iade edilmiştir. İtalyan ressam Bellini’yi sarayına davet ederek, portresini yaptıran ilk padişah da Fatih Sultan Mehmet’tir.

15-18. yüzyıllar arasında Akdeniz’de biri doğu/Müslüman, diğeri batı/Hristiyan dünyalarının temsilcisi Osmanlı ve Venedik iki büyük güç olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu dönemde ilişkiler, her iki tarafın değişen çıkarlarına göre kimi zaman savaş, kimi zaman da işbirliği ortamında devam etmiştir. Her iki devlet de Akdeniz’in denetimini ele geçirmek için mücadele vermiştir.

Türklerin esas olarak, İtalya yarımadasına ayak basışları, Napoli Krallığı’nın elindeki Otranto Kalesi’nin 1480’de alınışıyla gerçekleşmiştir. Fatih’in ölümü üzerine oğulları II. Beyazıt ile Cem arasındaki taht çekişmesi çerçevesinde Beyazıt, kaleyi alan Gedik Ahmet Paşa’yı geri çağırtmıştır.

II. Beyazıt’ın tahta geçişi ve Cem Sultan’ın Rodos Şövalyeleri’ne sığınması, buradan Fransa ve Vatikan’a kadar uzanan, Napoli’de ölümü ile son bulan yolculuğu, gerek kendisi gerek Osmanlı için talihsiz bir olay olmuştur.

Sant’Angelo Şatosu (Castel Sant’Angelo)

Avrupa Hristiyanlığının elinde siyasal bir koz olarak kullanılmak istenen Cem Sultan’ın, yaşadığı esir hayatının son dönemlerinde bir süre, Tiber nehrinin kıyısındaki Castel Sant’Angelo’da konakladığı bilinmektedir.

Türk-İtalyan ilişkileri, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Mahmut dönemlerinde de aynen devam etmiştir. Bu dönemler itibariyle Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik Devleti arasında iyi siyasi, hukuki, ticari ve kültürel ilişkilerin sürdürüldüğü, hatta 16. yüzyılda Venedik Devleti Dükası (Doge) olan Andrea Gritti’nin Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı Sarayı’yla çevreleriyle çok yakın kişisel ilişkileri olduğu bilinmektedir. Venedik öncülüğündeki Haçlı donanması ile Osmanlı donanması arasında İnebahtı savaşı (1571) sırasında dahi Venedik Elçisi Barbaro’nun İstanbul’da ikametini sürdürmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu, öte yandan kapılarını İtalyanlara ve Avrupalılara neredeyse daima açık tutmuştur. Venedik Elçileri, serbestçe hareket edebilmişlerdir. Papalık temsilcileri ve özellikle İtalyan papazların Osmanlı topraklarında yerleşmiş olduklarını gösteren kiliseler hala mevcut olup Türkiye’deki sözkonusu kiliseler, Osmanlı’nın hoşgörüsünü temsil etmektedir. Öte yandan Osmanlı dönemindeki çatışmalarda karşılıklı esir düşenlerin, gerçekte esir sayılmayarak kaldıkları topraklarda yerleştikleri de bilinmektedir.

1479’da imzalanan bir anlaşma çerçevesinde İstanbul’da daimi olarak ikamet edecek olan Venedik Elçisine, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Venedik vatandaşları üzerinde yargı (kaza) yetkisi dahi tanınmıştır. O zamanki adı “Balyos” olan Venedik Elçisi’nin Taksim’deki büyük konağıyla (Venedik Sarayı) Pera (Beyoğlu) yaşantısına kattığı renk, anılarda yerini korumaktadır. İlk kez 1524’de Venedik Elçisi tarafından İstanbul’da yaşayan İtalyanlar için bir bale gösterisi düzenlenmiştir.

Sultan II. Mahmut devrinde subay, müzisyen, doktor gibi çeşitli çevrelerden çok sayıda İtalyan, Osmanlı Devleti’ni ikinci bir vatan edinmiştir. 1827 yılında II. Mahmut tarafından, İmparatorluk orkestrası (Muzika-ı Hümayun) şefi olarak davet edilen Giuseppe Donizetti (ünlü İtalyan opera bestecisi Gaetano Donizetti’nin kardeşidir) ve onunla birlikte İstanbul’a giden çok sayıda İtalyan müzisyeni, bu gelişmeye bir örnek teşkil etmektedir. Donizetti, orkestrayı ölümüne kadar 28 yıl süreyle yöneterek, bugünkü İstanbul Senfoni Orkestrası’nın da temellerini atmıştır. Padişah tarafından Paşa ünvanı ile ödüllendirilen Donizetti’den sonra da yine İtalyan şefler Angelo Mariani, Pisani ve Callisto Guatelli (Paşa) anılan orkestrayı yönetmişlerdir.

İstanbul tiyatrolarında, İtalyan operaları ve özellikle Verdi’nin eserleri sıkça sergilenmiştir. İlk opera ve tiyatro binası olan ve Osmanlı döneminde halka açılan ilk operet ve müzikli oyunun sahnelendiği Galatasaray’daki Fransız Tiyatrosu’nun 1839’da Giustiniani adında bir Venedikli tarafından yaptırıldığı, 1841-42’de Pera’da ikinci tiyatronun İtalyan bir cambaz olan Bosco’nun kurduğu Bosco tiyatrosu olduğu, 1842’de Donizetti’nin “Belisario” isimli yapıtının ilk sahnelenen opera olduğu, 1844’de Lucrezia Borgia’nın (Cem Sultan’ı elinde tutan Papa Aleksandre Borgia’nın kızının adını taşımaktadır) oynandığı bilinmektedir.

Pek çok İtalyan ressamı ve mimarı da İstanbul’da eserler vermişlerdir. Bunlar arasında, Şeyh Zafir Külliyesi’nin mimarı Raimondo D’Aronco önemli yer tutmaktadır. 1896 yılında İstanbul’a gelen D’Aronco, Sultan tarafından şehrin anıtsal yapılarının onarımında görevlendirilmiştir. Bu eserler günümüzde, pek çok turistin hayranlığını kazanmaya devam etmektedir. Giulio Mongeri, Guglielmo Semprini, Gaspere Fossati, Vitaliano Poselli, Piero Arigoni de İstanbul ve İzmir'de pek çok binanın mimar/mühendisleri arasındadır. Cumhuriyet döneminde heykeltraş Pietro Canonica da Atatürk büstleriyle ünlenmiştir.

İtalyan ressamlar arasında Bellini ile birlikte anılan ikinci bir isim Fausto Zonaro’dur. II. Abdülhamid tarafından saray ressamlığına getirilmiştir. 1891’de İstanbul’a giden Zonaro yirmi yıl kalmış ve 1911 Türk-İtalyan savaşı nedeniyle San Remo’ya geri dönmüştür. Zonaro, Mehmet Emin Yurdakul’un 1899’da yayınladığı “Türkçe Şiirler” kitabını süsleyen resimler de çizmiştir. Sanayi-i Nefise Mektebi kurulduğunda 1883’de İstanbul’a giden ve 1927’de ölümüne kadar orada yaşayan bir diğer ressam da Leonardo de Mango’dur. Mango, Akademi’de öğretim görevliliği de yapmıştır.

Osmanlı-Türk toplum hayatında rastladığımız ve örneklerini daha da çoğaltmamız mümkün olan İtalyan ressamlar gibi, İtalyan ressam ya da tüccar tipleriyle Türk roman ve hikayelerinde de karşılaşılmaktadır. Özellikle Tanzimat sonrası eserlerde güzel sanatlar denilince akla gelen ülke İtalya, sanatçılar olarak da İtalyanlar olmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Ziya Uşaklıgil, Ömer Seyfettin, Fakir Baykurt, Kemal Tahir ve daha pek çoklarının eserlerinde bunu görmek mümkündür.

İtalyanca, özellikle İstanbul halkı tarafından benimsenmiş ve denizcilik, müzik, ticaret ve bankacılıkla ilgili İtalyanca terimler günlük hayata girmiştir.

Türk-İtalyan ilişkilerinin izleri İtalya’da da gözlenmektedir. Bugün Otranto’da Gedik Ahmet Paşa’nın ismini taşıyan bir lokantanın müşterilerine hizmet vermesi, Gedik Ahmet Paşa’nın İstanbul’a dönerken bölgede bıraktığı askerlerin Napoli Krallığı’nda görev almış olmaları, Cenovalı Pedrables, Tommasini ve Brevei ailelerinin asalet armalarının ay-yıldızdan oluşması, Venedik’te ulusal kütüphanede bulunan “Codex Cumanicus” adlı sözlüğün Türkçe-İtalyanca ve Farsça dilinde hazırlanmış olması, Türk edebiyatı hakkında Avrupa’da yayınlanan ilk kitap olarak 1688’de Venedik’te basılan Gian Battista Donaldo’nun “Letteratura Dei Turchi” adlı eseri, Rossini’nin Fatih Sultan Mehmet’i konu aldığı “Maometto II” adlı operası ve Bonarelli’nin “II. Solimano (Kanuni Sultan Süleyman)” adlı trajedisi, Venedik’teki San Marco meydanında bulunan bir kilisenin duvarında yer alan Osmanlı-Venedik tüccarları arasındaki alışverişi yansıtan resim, 1621’de açılan ve iki yüzyıla yakın bir süre Türk tüccarlara tahsis edilmiş olan Venedik’teki “Canal Grande” üzerindeki binanın “Fondaco Dei Turchi (Türk Hanı)” olarak anılması, Ferra’da Osmanlı Devleti’nde görev yapmış bir İtalyan aileye ait binanın “Seraglio Turco (Türk Sarayı)” yazılı bir levha taşıması, Avusturya sınırına yakın ve Türk köyü olarak anılan Moena köyünde Viyana kuşatması sonrasında anılan köye sığınan ve orada yerleşen yeniçeri askerinin anısına her yıl şenlik düzenlenmesi, bu köydeki bir sokağın “Turchia (Türkiye)” adını taşıması, ağaca oyulmuş bir Türk askeri, ayyıldızlı bir yeniçeri büstü, iki taraf arasındaki ilişkilerin boyutunu yansıtmaktadır.

Yakın Dönem İlişkileri:

İtalyan birliğinin kurulmasından üç ay sonra da, yeni krallık 5 Temmuz 1861 tarihinde Sultan I. Abdülaziz tarafından tahta çıkışından hemen sonra tanınmıştır. İtalya ile giderek artan ölçüde yoğunlaşarak devam eden ilişkiler, İtalya’nın 1911’de Trablusgarp’a saldırması ile bozulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan Savaşı nedeniyle Trablusgarb’a müdahale edememesi sonucunda, 18 Ekim 1912 tarihinde Uşi Anlaşmasıyla (Trattato di Losanna /1812)Trablusgarp ve Oniki Ada İtalyan hakimiyetine geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nı takiben Anadolu’yu işgal eden İtilaf Devletleri arasında yeralan İtalya, Haziran 1921’de Anadolu’da işgal ettiği yerleri terk etmiştir. Böylece, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu topraklarını paylaşmak üzere anlaşan üç büyük devlet arasında Türkiye ile iyi ilişkiler kuran ilk devlet İtalya olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı’nın sonunda İtalya ile Türkiye arasında dostluk ilişkisinin yeniden tesisi sayesinde, iki ülke halkı birbirini daha yakından tanımaya ve farklılıklarını değil, pek çok sayıdaki benzerliklerini hatırlamaya başlamıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında Roma’da, Osmanlı Büyükelçiliğinin yanısıra resmi statüde bir Türk temsilciliğinin de bulunması geleceğin iyi ilişkilerinin başlangıcına önemli katkı sağlamıştır.

Atatürk 10 Kasım 1938’de İstanbul’da vefat ettiğinde, cenaze törenini, limana demir atmış olan bir İtalyan gemisinin mürettebatı da izlemiştir.

Atatürk devrimlerinin önemli unsurlarından birini, şeriat yasalarını bırakıp laik yasalara geçmek teşkil etmiş ve yeni Türk Ceza Kanunu’na kaynak olarak İtalyan Ceza Kanunu seçilmiştir.

NATO müttefikimiz ve AB üyeliğimiz konusunda destek veren İtalya’yla bir çok alanda yoğun işbirliği mevcuttur. Başbakan olduğu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin İtalya Başbakanı Romano Prodi tarafından 22 Ocak 2007 tarihinde Türkiye-İtalya Strateji Belgesi imzalanmıştır.

Ülkemizin G20 dönem başkanlığı, İtalya’nın G7 dönem başkanlığı sırasında işbirliği alanları genişletilmiştir. Nitekim Sayın Dışişleri Bakanımız 11 Nisan 2017 tarihinde Lucca’da düzenlenen G7 toplantısına Suriye konulu oturum bağlamında katılmıştır.

Ülkemizle İtalya arasında son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler bağlamında, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde, TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman 10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde, Genelkurmay Başkanımız Sayın Hulusi Akar 20-22 Mart 2017 tarihlerinde, Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık 17-18 Ekim 2016 tarihlerinde, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci 23-24 Ağustos 2016 tarihlerinde, AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik 20-23 Haziran 2016 İtalya’yı ziyaret etmişlerdir. İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda 22-23 Şubat 2017 tarihlerinde, Savunma Bakanı Roberta Pinotti 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde, Başbakan Paolo Gentiloni Dışişleri Bakanlığı görevi sırasında 22 Şubat 2016 ve 6-7 Ekim 2016 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

Konsolosluk Subesi E-posta: consolato.roma@mfa.gov.tr
1.1.2020 2.1.2020 Yeni yılın ilk günü
12.4.2020 13.4.2020 Paskalya Bayramı
25.4.2020 26.4.2020 İtalya'nın Nazi işgalinden Kurtuluş Bayramı (Ulusal bayram)
1.5.2020 2.5.2020 İşçi Bayramı(Ulusal bayram)
24.5.2020 27.5.2020 Ramazan Bayramı
2.6.2020 3.6.2020 Cumhuriyet Bayramı (Ulusal bayram)
26.6.2020 27.6.2020 Roma’nın Azizi San Pietro Bayramı
15.7.2020 16.7.2020 Şehitler ve Demokrasi Günü
31.7.2020 4.8.2020 Kurban Bayramı
15.8.2020 16.8.2020 Ferragosto Bayramı
30.8.2020 31.8.2020 Zafer Bayramı
1.10.2020 2.10.2020 Azizler Yortusu
29.10.2020 30.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
2.11.2020 3.11.2020 Ölüler Anma Günü
8.12.2020 9.12.2020 Meryem Ana Günü
25.12.2020 26.12.2020 Noel
26.12.2020 27.12.2020 Aziz Stefano Bayramı