Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ticaret Müşavirliğimizde Görevlendirilmek Üzere Sınavla 1 (bir) Adet Sözleşmeli Sekreter Alınacaktır , 08.03.2012

                   

                      08/03/2012

 

DUYURU

 

Ticaret Müşavirliğimizde görevlendirilmek üzere sınavla aşağıdaki şartları taşıyan 1 (bir)  adet Sözleşmeli Sekreter alınacaktır:

 

1) Sınav tarihi itibarıyla 20 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış bulunmak,

 

2) En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, tercihen; yüksekokul mezunu, sosyal bilimler, filoloji  ve büro yönetimi konularında deneyimli olmak,

 

3) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

 

4) Türkçe ve İtalyanca dillerine (anlama, sözlü ve yazılı) çok iyi derecede hakim olmak, tercihen iyi derecede İngilizce bilmek, 

 

5) Bilgisayar (özellikle Windows, Word, Excel, PowerPoint, İnternet, e-posta), faks, belge tarayıcı cihazları kullanabilmek,

 

6) İtalya’da vatandaşlığa veya oturma ve çalışma iznine sahip olmak.

 

7) Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak.

 

8) Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak.

 

9)  Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak.

 

10) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

 

Sözkonusu sınava başvurmak isteyen adayların 16 Mart 2012 tarihine kadar, aşağıdaki belgelerle Müşavirliğimize email (roma@ekonomi.gov.tr), Faks (+3906 5917984) veya posta (Viale Pasteur 77/8 00144 Roma) ile müracaat etmeleri gerekmektedir:

 

1) Başvuru dilekçesi, (Dilekçede, irtibat adresi yanında adayla temas kurulabilecek bir elektronik posta adresi ve telefon numarası da verilmelidir)

 

2) Detaylı Fotograflı Öz geçmiş (CV),

 

4) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

 

5) Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın örneği (sınav sonunda kazanan adaydan onaylı bir sureti ve onaylı tercümesi istenecektir)

 

6) Erkek Adaylar için:

 a) Askerliğini yapmış ise terhis belgesinin fotokopisi   (sınav sonunda kazanan adaydan onaylı bir sureti istenecektir)

 b) Askerliği ertelenmişse ertelendiğine dair belgenin fotokopisi (sınav sonunda kazanan adaydan onaylı bir sureti istenecektir)

 

 7) İtalya’da oturma ve çalışma İzin Belgesinin fotokopisi (sınav sonunda kazanan adaydan onaylı bir sureti ve onaylı tercümesi istenecektir)

 

Yapılacak sınavın yeri, tarihi ve kapsamı hakkında Müşavirliğimizce başvurusu uygun bulunan adaylara bilahare bilgi verilecektir.

 

Konu hakkında Müşavirliğimiz ile roma@ekonomi.gov.tr e-posta adresi üzerinden temas kurulması mümkündür.