Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dr. Fabio Grassi'nin Atatürk'ü Anma Töreninde Yaptığı Konuşma , 11.11.2013

Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türkolog ve "Ataturk: Il Fondatore della Turchia moderna" kitabının yazarı Dr. Fabio Grassi'nin 10 Kasım 2013'te Büyükelçiliğimizde tertiplediğimiz Atatürk'ü Anma Töreni'nde Türkçe olarak yaptığı konuşmanın metnini sizlerle paylaşıyoruz.

Bu vesile ile Dr. Grassi ve törene katılarak bizlerle birlikte bu önemli günün hissiyatını paylaşan tüm İtalyan dostlarımıza teşekkür ederiz.

"Saygıdeğer arkadaşlar,

Beni Atatürk'ü anma törenine katılmaya, hatta duygu ve fikirlerimi sizinle paylaşmaya davet ettiğiniz için müteşekkirim.

Beni tanıyanlar biliyor ki beni en çok etkileyen Atatürk devlet adamı ve kültür adamı Atatürk'tür.

Kültürlü, kültürü seven, kültürün bütün yönlerini seven, on binin üzerinde kitap okumuş bir lideri anıyoruz. 

Profesyonel asker olan ve olağanüstü askerî zaferlere imza atan Mustafa Kemal Paşa, insaniyetin ilerlemesi yolundaki kazanımların askerî zaferlerden önemli ve saygıdeğer olduğunu düşünenlerden idi. 

Verdiği ünlü ve güzel “10. Yıl Nutku”nun esaslı konusu, Türk milletinin insaniyetin ilerlemesine verdiği ve vereceği katkıdır. Fen, edebiyat, iş, teknoloji, sanatta. Verildiği yıla bakılırsa, “Onuncu yıl nutku”, "karanlıkta bir ışık" olarak tanımlanabilir.

Çizdiği eğitim politikası nelere dayandı? XIX. yüzyılın geleneğine. Ve iyi oldu. Teşvik ettiği ve başlattığı “yurttaş yaratmak” politikası XIX. yüzyılın eğitimci devletinin kendisine koyduğu sınırları aşmadı. Çağının sunduğu güçlü kitle iletişim araçlarını kullanmayı bildi; bununla birlikte kültürünün kökleri XIX. yüzyılda olan bir liderdi. Kanımca, aynı derecede vatansever ve evrensel değerlerin mevcudiyetine inanan başöğretmen Atatürk “Think global act local” (Global Düşün Yerli Davran”) güncel ifadesini duymuş olsa çok beğenirdi. Yaşadığımız dünya, bireylerin doğal aidiyet duyguları ile gerekli küresel zihniyet arasında denge, uyum bulmalıdır. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin, bu elzem konuda çok aktif ve olumlu payı var ve olacak.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim."

İlgili Dosyalar :