Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Başvurusuna İlişkin Duyuru , 04.02.2016

Dövizle Askerlik Başvurusuna İlişkin Duyuru

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve dövizle askerlik ücreti, yasadaki şartları sağlayan yükümlüler için 6000 Avro’dan 1000 Avro’ya düşürülmüştür.


Sözkonusu değişiklikler özetle aşağıda sunulmaktadır.

- Yeni kanun hükümleri çerçevesinde dövizle askerlik hizmet bedeli 1.000 Avro olup, başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, başvuru sırasında ödemelerini tek seferde ilgili banka hesaplarına havale ederek gerçekleştirebileceklerdir. Sözkonusu bedelin taksitle ödenmesi mümkün değildir, peşin ödenmesi gerekmektedir. Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihi olacaktır.

- Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce eski mevzuat gereğince 1000 Avro veya daha fazla ücret ödemiş vatandaşlarımız askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır. Bu durumdaki vatandaşlarımızın başka bir işlem yapmasına gerek bulunmamakta olup, kesin terhis işlemi Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

- Halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1.000 Avro'nun üzerindeki ödemeleri iade edilmeyecektir.

38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha önce başvurduğu halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadığı için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılan vatandaşlarımız da 31 Aralık 2017 tarihine kadar müracaat edebilecek, durumlarını belgelendirmeleri ve sonrasında başvurularının kabulüyle 1000 Avro'yu peşin olarak ödeyerek yeni kanundan yararlanabilecektir.

Vatandaşlarımızın dövizle askerlik ve tüm askerlik işlemleri için Konsolosluk Şubemize başvurmadan önce www.konsolosluk.gov.tr adresinde yeralan bilgileri okuduktan sonra gerekli belgeleri hazırlayarak gelmeleri işlemlerin daha kısa sürede gerçekleştirilmesi ve vatandaşlarımızın zaman kaybetmemesi açısından önem arzetmektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.