Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Halkoylaması Takvimi Hazırlıkları , 14.02.2017

Değerli Vatandaşlarımız,

Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Anayasa Değişikliği Halk oylamasının Türkiye’de 16 Nisan Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

İtalya’daki temsilciliklerimizde oy verme işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleşeceği bu aşamada kesinleşmemiş olup, tarihler belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.

Oy verme işlemi gümrük kapılarında ise 27 Mart - 16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yurtdışında oy kullanmayı arzu eden vatandaşlarımızın yurtdışı kütüğünde kayıtlarının bulunup bulunmadığını www.ysk.gov.tr adresinden kontrol etmeleri, kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın temsilciliklerimize başvurarak adres kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca, YSK’nın 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayılı Kararıyla, Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler, oy verme tarihlerinde saat 09:00-21:00 arasında bağlı bulundukları temsilcilikte ya da bağlı bulundukları temsilcilik haricindeki herhangi bir temsilcilikte oy kullanmaları mümkün kılınmıştır.

YSK tarafından belirlenen referanduma ilişkin önemli tarihler ise aşağıdaki şekildedir:

16 Şubat, Perşembe:

Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerinin ilan edilmesi:

18 Şubat, Cumartesi:

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08:00)

26 Şubat, Pazar:

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.vsk.gov.tr adresinden yapılan ilanının sonlandırılarak, bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17:00)

10 Mart, Cuma:

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

10 Mart, Cuma:

Yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilanı (Türkiye saati ile 08:00),

27 Mart, Pazartesi:

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması, (Yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme başlangıç ve bitiş tarihleri ülkelere göre farklılık gösterebilecek olup ayrıca duyurulacaktır.)

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.