Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Konsolosluk ve vatandaşların sorunları , 22.10.2009

İtalya’daki Türk Vatandaşlarının sayısı, dağılımı, eğitim durumları ve sorunlarıİtalya İstatistik Kurumu resmi rakamlarına göre 1 Ocak 2008 itibariyle İtalya’da 14,562 vatandaşımız ikamet etmektedir. Türk vatandaşları İtalya’daki yabancı uyrukluların ülkelere göre dağılımında 44. sırada yeralmaktadır. Bu vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu (12,000’den fazla bir bölümü) Milano Başkonsolosluğumuz görev bölgesi (Kuzey İtalya) içinde yaşamaktadır. Öte yandan İtalyan İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla İtalya’da oturum izni hamili toplam 8127 vatandaşımız bulunmaktadır. Bu rakamın çifte uyruklular ve kaçak çalışanlarla birlikte 25.000’e yaklaştığı tahmin edilmektedir. İtalya’ya ülkemizden gelen göçmenlerin sayısında özellikle 1990’lı yıllarda artış görülmüştür.

 

İtalya’da mukim vatandaşlarımızın yaklaşık 8000’i işçi, 500’ü işveren ve 300’e yakın kısmı da öğrencidir. 580 kadar çifte uyruklunun bulunduğu tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın çoğunluğu, vasıfsız olup, aşçı, garson, temizlikçi, çocuk bakıcısı, tarım ve inşaat işçisi olarak çalışmaktadır.  Bununla beraber, sayıları az da olsa çok uluslu ve yerel şirketlerde ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yönetici konumunda olan vatandaşlarımız da bulunmaktadır.

 

Kategorilerine göre Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine kayıtlı vatandaş sayıları:

 

-                      İşçi sayısı                                                    :  1520                                 

-                      İşçi ailesi                                                     :    810

-                      İşveren sayısı                                              :    100

-                      Öğrenci sayısı                                             :    500

-                      Birden fazla uyruklu vatandaş sayısı          :    540

-                      Diğer                                                           :    250 (65 hükümlü)

 

 

Avrupa Birliği’nin çeşitli fonlarından (Erasmus, Socrates, Leonardo de Vinci ve gönüllü aileler gibi) yararlanarak 6-12 aylığına üniversite ve orta öğretim düzeyinde 600 civarında öğrencimizin İtalya’ya geldikleri görülmektedir. Roma’nın yanı sıra Floransa, Palermo, Aquilla, Napoli, Foggia, Perugia ve Siena gibi  şehirlerde okuyan diğer öğrenciler ile birlikte dil öğrenmeye gelen ve askerlik sorunu olmayan kız öğrencilerin Konsolosluk Şubemize başvurmadıkları da dikkate alınarak bu sayının 700’e ulaşabileceği düşünülmektedir.

 

İtalya’daki öğrencilerin işlemleri, görev bölgesi itibariyle, Bern Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğince yürütülmektedir. Anılan Müşavirliğimizin 2007 yılı resmi kayıtlarına göre kendi imkanları ile İtalya’da lisans öncesi 48, lisans ve üstü eğitim gören öğrenci sayısı 72’dir. İtalya’da yaşayan vatandaşlarımız arasından da lisans öncesi öğrenim görenler 15, lisans ve üstü eğitim gören 4 öğrencimiz mevcuttur.

 

Vatandaşlarımız genel sorun olarak, aile üyelerini ya da yakınlarını İtalya’ya getirmek istediklerinde Türkiye’deki İtalyan temsilciliklerinde vize konusunda  zorluklarla karşılaştıklarını, İtalya’daki ikamet tezkeresi işlemlerinin çok uzun zaman aldığını, çocuklarına Türkçe ile Din bilgisinin öğretilmesi için herhangi bir imkanlarının olmadığını, dile getirmektedirler. Öte yandan, 2008 yılı içinde Milano Başkonsolosluğumuz görev sahasında bulunan Como’da yerleşik vatandaşlarımıza din hizmetleri vermek üzere Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararınca atanan bir Müftümüz görevine başlamıştır.

 

İtalya’da ikamet tezkereleri (permesso di soggiorno) için başvurular posta kanalıyla yapılmakta, bu başvuruların sonuçlanması bazı hallerde iki yılı almaktadır. Bu durum vatandaşlarımızın Türkiye’ye gidiş-gelişlerinde ve askerlik ve pasaport gibi işlemlerinde ayrıca bir mağduriyet nedeni olabilmektedir. Bununla birlikte bir kez ikamet tezkeresi almış kişilerin bu belgelerini uzatmak/yenilemek için posta kanalıyla yaptıkları başvurularda kendilerine verilen “alındı makbuzları” sözkonusu başvurular sonuçlandırılıncaya kadar ikamet tezkeresi yerine geçerli kabul edilmektedir.

 

Ayrıca, İtalya’da yaşayan ya da Türkiye’ye dönen vatandaşlarımız, ülkemiz ile İtalya arasında sosyal güvenlik alanında bir anlaşma bulunmadığından, burada ödedikleri SSK primlerini Türkiye’ye aktaramadıklarını, tatile gittiklerinde, İtalya’da sigortalı olmalarına rağmen, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanamadıklarını belirterek, bu yönde şikayetlerde bulunmaktadırlar.

 

Ayrıca, Türk sürücü belgelerinin İtalyan sürücü belgelerine çevrilmesi konusunda bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bölgelere göre değişik uygulamaların olduğu İtalya’da sürücü belgelerinin dönüştürülmesi zaman alabilmektedir.

 

İtalya’da ayrıca çok sayıda tutuklu ve hükümlü vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın işlemleri de gerek Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi, gerek Milano Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmeye çalışılmaktadır. İtalya Hükümeti, hükümlü vatandaşlarımızın nakil taleplerini, “Hükümlülerin Nakillerine Dair Avrupa Sözleşmesi”nin 9. maddesinin 1.b. fırkasına koyduğu çekince kapsamında, bu kişilerin ülkemize dönüşlerinde şartla salıverme hükümlerinden yararlanacakları gerekçesiyle geri çevirmektedir.

 

Konsolosluk konularında yaşanan sıkıntıların giderilmesi maksadıyla İtalya ile düzenli olarak Konsolosluk istişareleri yapılmaya başlanmıştır. Diğer taraftan özelikle Türk nakliye firmalarını ilgilendiren konular, iki ülke yetkili makamlarının katılımıyla belirli aralıklarla toplanan Karma Ulaştırma Komisyonu’nda ele alınmaktadır.