Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye-İtalya Eğitim Alanında İlişkiler, 22.10.2009

Eğitim :

 

Eğitim alanında iki ülke arasındaki ilişkileri şu alt-başlıklar altında değerlendirmek mümkündür:

 

i. Hükümetimiz tarafından İtalya Hükümeti emrine tahsis edilen burslar

 

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığımızca belirlenen sayıda lisans, yüksek lisans, doktora, araştırma ve Türkçe yaz kursu bursları İtalyan Hükümeti emrine tahsis edilmektedir. Burslarla ilgili İtalya Dışişleri Bakanlığına gerekli bildirimin yapılmasını müteakip aday belirleme işlemleri yapılmaktadır. Büyükelçiliğimizin katkılarıyla belirlenen adayların isimleri MEB’na bildirildikten sonra kabul edilen adayların ülkemizde öğrenim görecekleri programlara kayıtları için gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. 2008-2009 öğretim yılında İtalya Hükümeti emrine 4 adet araştırma, 10 adet Türkçe yaz kursu bursu tahsis edilmiştir.

 

İtalya Hükümeti tarafından ülkemize tahsis edilen burslarla ilgili işlemlerde ise Büyükelçiliğimizin doğrudan bir dahli bulunmamaktadır. Bununla birlikte çeşitli özel eğitim kurumlarından alınan burs duyuruları zamanlıca Bakanlığımıza iletilmektedir.

 

            Floransa'daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsünün (EUI) doktora programlarında kontenjan ayrılmasını öngören ve 5. Türkiye-İtalyan Forumu kapsamında 5 Kasım 2008 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Floransa-Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Arasında Anlaşma" çerçevesinde masrafları kendilerini aday gösteren kuruluşlarca karşılanmak üzere her yıl belirli sayıda öğrenciye anılan okulda doktora  yapma imkanı tanınmıştır.

 

ii. AB Eğitim ve Öğrenci Değişim Programları (ERASMUS, COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, vb.) çerçevesinde İtalya’ya gelmekte olan öğrenci ve stajyerler

 

2008 yılında AB öğrenci ve stajyer değişim programları kapsamında İtalya’ya gelmek isteyen vatandaşlarımızdan alınan, ülkemizdeki İtalyan misyonlarının vize konusunda çıkardıkları güçlüklere ilişkin şikayetlerin Büyükelçiliğimize aksetmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş ve sorun çözüme kavuşturulmuştur.

 

iii. İtalyan üniversitelerinde görevlendirilen okutmanlarımız:

 

Halihazırda Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararlarıyla İtalyan üniversitelerinin Türkoloji veya Doğu Dilleri Bölümlerinde görevlendirilmiş üç okutmanımız mevcuttur. Bu üniversiteler, Venedik Ca’Foscari, Lecce-Salerno Floransa Üniversiteleridir. Okutmanlarımızın görevlerine başlamalarında izlenmekte olan yöntem, görevlendirildikleri İtalyan Üniversitesi ile temasa geçilmesi ve üniversite yönetimi tarafından yerel makamlar nezdinde alınacak çalışma izinlerine istinaden ülkemizdeki İtalyan misyonlarından vize temin edilmesi şeklindedir. Bununla birlikte bu süreçte üniversite yönetimlerinden kaynaklanan nedenlerle gecikmeler yaşanabilmektedir.

 

iv. iİtalya’da okuyan Türk vatandaşı öğrenciler ile eğitim gördükleri kurumlarca verilen diplomaların denklik durumları:

 

İtalya’da yaşayan vatandaşlarımızın eğitim çağındaki çocuklarının yanı sıra, ülkemizden de özellikle sanat tarihi, tasarım, mimarlık ve fen bilimleri gibi alanlarda eğitim görmek üzere İtalya’ya gelen çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Türkiye’den gelen öğrencilerin eğitim ve öğretim durumlarının takibinden Bern Büyükelçiliğimiz nezdinde faaliyet gösteren Eğitim Müşavirliği sorumludur. Öğrencilerimizin denklik işlemleri de yine Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Öğrenci Komiserliğimizce takip edilmektedir. Öte yandan öğrencilerimiz denklik durumlarını doğrudan YÖK’ün www.yok.gov.tr adresindeki internet sitesinden erişilebilen “Denklik Sorgulama Ekranı” vasıtasıyla öğrenebilmektedirler.

 

iv. Türkiye’de İtalyan Üniversitesi kurulma çalışmaları

 

12 Kasım 2008 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye-İtalya Zirvesi kapsamında ülkemizde İtalyanca eğitim verecek bir üniversite kurulması konusunda iki ülke Dışişleri Bakanları arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Üniversitenin kuruluş çalışmaları raporun hazırlandığı dönemde halen sürmektedir.